logo

Biuro Rachunkowe
Gawron Katarzyna

Gąszczyk, ul. Malownicza 1
42-244 Mstów
tel: +48 661 814 061
e-mail: info@biuro-gawron.pl

certyfikat

Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Dla klientów proponujemy:

 • prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie planu urlopów
 • ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie  rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy( regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,

Ponadto w cenie usługi oferujemy:

 • założenie i prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach dla pracowników,
 • sprawozdania do ZUS dotyczące zatrudnionych emerytów i rencistów
Pracujemy na oprogramowaniu COMARCH
Biuro polecane przez iKsiegowosc24
Zobacz nas w portalu
Fakturuj bezpłatnie z Comarch ERP XT Gwarancja bezpieczeństwa danych z Comarch IBARD Backup